Title Image

PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA

Rūpīgi izlasiet šo dokumentu, jo tajā iepazīstinām ar svarīgāko informāciju par jūsu personas datu apstrādi un uzglabāšanu. Apkopojot un izmantojot jūsu datus, mēs ievērojam Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), Lietuvas Republikas personas datu aizsardzības tiesiskās aizsardzības likumu un citus tiesību aktus. 

Tā kā šī Politika var tikt mainīta bez atsevišķa paziņojuma, lūdzam to pārbaudīt ikreiz, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Tajā atradīsiet jaunāko Privātuma politikas versiju.

1. KAS MĒS ESAM?

Jūsu personas datus apkopo, izmanto un glabā

VšĮ TrenkTuras
Juridiskās personas reģistrācijas numurs: 303386460
Adrese: S. Žukausko g. 20A-4, LT-08234 Viļņa, Lietuva
E-pasta adrese:  [email protected]
Tālruņa numurs: +371 204 40 401

Atvainojiet, taču, ja esat persona, kas jaunāka par 14 gadiem, pirms mūsu jaunumu abonēšanas jums ir jāsaņem savu vecāku vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana.

2.  KĀDĒĻ UN KĀDUS DATUS PAR JUMS APKOPOJAM?

Kādam mērķim apkopojam personas datus?

Kādus tieši datus apkopojam?

Uz kādiem VDAR noteikumiem balstāmies, apstrādājot jūsu personas datus?

Cik ilgi šos personas datus uzglabājam?

2.1. Lai izveidotu lietotāja kontu.
Ja vēlaties redzēt savas dalības vēsturi “TrekTours” organizētajos pārgājienos, maksājumu informāciju, vērot savu pasūtījumu stāvokli un neievadīt savus datus ikreiz, kad reģistrējaties jaunam pārgājienam, tad varat izveidot reģistrētā lietotāja kontu. Ja jums ir “Facebook” konts, varat piereģistrēties ar šī sociālā tīkla palīdzību.

Reģistrācija, izmantojot “Facebook” kontu.
Reģistrējoties caur savu “Facebook” kontu, no “TrekTours” tīmekļa vietnes tiksiet pārcelti uz “Facebook” tīmekļa vietni, un jums tiks lūgts ievadīt savus “Facebook” konta pieslēgšanās datus. Kad būsiet to izdarījis, nodosiet mums sava publiskā profila informāciju (vārdu, uzvārdu, “Facebook” profila ID un profila bildes norādi).Ja nevēlaties nodot šos datus, reģistrējieties bez “Facebook” konta.Reģistrējoties ar “Facebook” palīdzību, lūgsim jums sniegt arī personas datus, kas nepieciešami, reģistrējoties ierastajā veidā (skatīt zemāk).

Reģistrējoties bez “Facebook” konta, jums tiks lūgts sniegt šādus datus:
– vārdu, uzvārdu (obligāts);
– e-pasta adresi (obligāts);
– tālruņa numuru (obligāts);
– dzimšanas datumu un dzimumu (obligāts). Nepieciešams, lai izvērtētu organizētā pasākuma riskus un statistiku;
– pilsētu un valsti (obligāts). Nepieciešams, lai izvērtētu atbraucošā transporta plūsmas un nodrošinātu brīvprātīgos, kas runātu attiecīgajās valodās;
– paroli (tiek aizsargāta šifrētā veidā).

Lietotājam, reģistrējoties gan ar “Facebook” palīdzību, gan atsevišķi, tiek izsūtīta reģistrācijas apstiprinājuma vēstule, kuras mērķis ir samazināt riskus attiecībā uz svešu personas datu izmantošanu.

Konts tiek veidots, par pamatu ņemot jūsu piekrišanu, kas izteikta ar jūsu aktīvajām darbībām (VDAR 6. p. 1 (a))
Jūsu vārds, uzvārds un kontaktinformācija tiek apkopota ar mērķi sastādīt līgumu (VDAR 6. p. 1 (b))

Dzimšanas datums, dzimums, pilsēta un valsts tiek apkopota likumīgas ieinteresētības dēļ, lai atbilstoši izpildītu savas līgumā noteiktās apņemšanās (VDAR 6. p. 1 (f))

Šos datus uzglabājam 36 mēnešus no reģistrētā lietotāja pēdējās pieslēgšanās dienas “TrekTours” tīmekļa vietnei. Pēc šī termiņa beigām reģistrētais lietotājs tiek brīdināts par viņa konta dzēšanu, dodot iespēju 30 kalendāro dienu laikā pieslēgties “TrekTours” tīmekļa vietnei, lai lietotāja konta saglabāšana tiktu pagarināta vēl uz 36 mēnešiem. Ja tas netiek izdarīts 30 kalendāro dienu laikā, reģistrētā lietotāja konts un tā dati tiek nekavējoties dzēsti.

2.2. Pasūtīto preču un pakalpojumu apmaksāšanai caur izvēlēto ārējo banku pakalpojumu sniedzēju vai elektronisko norēķinu sistēmu

Apkopojam jūsu maksājuma datus (e-pasta adresi, maksājuma mērķi un veidu, kā arī maksājuma summu).

Maksājumu operāciju apstrādātājs (skat. Politikas 3. daļu) apkopo droši šifrētus jūsu kredītkartes vai norēķinu kartes datus.Šī informācija nav pieejama “TrekTours”.

Tiecoties izpildīt līgumu (VDAR 6. p. 1 (b))un pildot likumīgās saistības (VDAR 6. p. 1 (c))

10 gadus pēc preču vai pakalpojumu iegādes

2.3. Dalībnieku plūsmu kustības pārvaldīšanai un dalībnieku drošības nodrošināšanai (videonovērošana)

Dažās maršrutu vietās izmantojam videonovērošanas kameras, lai varētu reaģēt uz sastrēgumu veidošanos maršrutos, kā arī tos pārvaldīt. Šī mērķa dēļ videonovērošana tiek veikta reāllaikā. Videoieraksti var tikt pārskatīti tikai specifiskos gadījumos, piemēram, ja notiek incidents.

Mums ir likumīgi pamatota interese nodrošināt pārgājienu dalībnieku drošību un komfortu(VDAR 6. p. 1 (f))

30 dienas pēc ieraksta tapšanas

2.4. Cenšoties informēt par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un interesēties par jūsu viedokli attiecībā uz tiem(tiešais mārketings) ar e-pasta palīdzību

Apkopojam jūsu e-pasta adresi.

Kad reģistrējaties mūsu tīmekļa vietnē, mēs lūdzam jūsu piekrišanu apstrādāt e-pasta adresi mārketinga vēstuļu izsūtīšanai. Mārketinga vēstules saņemsiet tikai tad, ja būsiet devis tam savu piekrišanu, kuru jebkurā brīdī varēsiet atcelt, uzklikšķinot uz norādes, kas piedāvā atteikties no abonementa un ir pieejama katrā jaunumu lapā.

Ar jūsu piekrišanu(VDAR 6. p. 1 (a))

Uz LR Elektronisko sakaru likuma 69. panta pamata,kurš paredz, ka:
„persona, kura, sniedzot pakalpojumus vai pārdodot preces, Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma noteiktajā kārtībā un nosacījumos iegūst no saviem klientiem e-pasta kontaktinformāciju, var izmantot šos datus pats savu līdzīgu preču vai pakalpojumu mārketingam, ja klientiem, saņemot katru ziņojumu, tiek sniegta skaidra, bezmaksas un viegli īstenojama iespēja nepiekrist vai atteikties no šādas kontaktinformācijas izmantošanas iepriekš norādīto mērķu īstenošanai, kad šie dati tiek ievākti, un, ja klients no sākuma neiebilda šādai datu izmantošanai“.

Katrā jaunumu lapā pievienojam norādi, kur iespējams atteikties no abonementa. Uzklikšķinot uz tās, tiksiet dzēsti no abonētāju saraksta.

2.5. Ja komunicējat ar mums un/vai interesējaties par mūsu darbošanos sociālajos tīklos vai ar tīmekļa vietnes palīdzību

Ievācam informāciju par jūsu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (ja tādu mums uzrādāt), jūsu atstātos komentārus zem mūsu ierakstiem, dalīšanos ar mūsu ierakstiem, atzīmētos “patīk”, “sekot” un citu jūsu reakciju datus (tostarp informāciju par to, kad sākāt sekot vai kad jums iepatikās “TrekTours” sociālo tīklu konts), jūsu bildi, mums sūtītos ziņojumus ar pielikumiem, mūsu kopējās komunikācijas vēsturi (tostarp ziņojumu saturu, kā arī to saņemšanas/piegādes laiku), jūsu atstātās atsauksmes un “TrekTours” novērtējumus.

Ar jūsu piekrišanu (VAR 6. p. 1 (a))

10 gadus

2.6. Tiecoties pilnveidot savu tīmekļa vietni, nodrošināt tās darbību, palielināt drošību un pielāgot saturu un formu lietotāju vajadzībām

Kad apmeklējat “TrekTours” interneta vietni, mēs automātiski ievācam šādus jūsu datus:
IP adresi, informāciju par operatīvo sistēmu, lietotāja ID un citu informāciju par jūsu veiktajām darbībām mūsu un citās tīmekļa vietnēs. Šo informāciju ievācam un uzglabājam kā žurnāla ierakstu daļu vai izmantojot sīkdatnes. Izvērstāk par sīkdatņu izmantošanu lasiet 7. un 8. Politikas daļā.

Esam likumīgi ieinteresēti pilnveidot savu tīmekļa vietni un gādāt par tās drošību (VDAR 6. p. 1 (f))

Izvērstāk par uzglabāšanas periodiem lasiet 7. un 8. Politikas daļā.

2.7. Tiecoties atlasīt piemērotus kandidātus savām brīvajām darbavietām

Gadījumā, ja nolemsiet vērsties pie mums, lai piedalītos darbinieku atlasē, tad šādas atlases mērķiem apstrādāsim šādus jūsu kā kandidāta sniegtos personas datus:
– vārdu, uzvārdu;
– tālruņa numuru;
– e-pasta adresi;
– informāciju par izglītību, kvalifikāciju un profesionālo pieredzi;
– informāciju par valodu prasmēm;
– esošās vai bijušās darbavietas(-u) nosaukumu(-us);
– informāciju par to, kādu darbu vēlaties strādāt;
– citu informāciju, kuru pēc saviem ieskatiem sniedzat dzīves gājuma aprakstā, motivācijas vēstulē vai citos dokumentos, ko mums iesniedzat.

Vadoties pēc savas likumīgās ieinteresētības, varam ar jums sazināties, ņemdami vērā jūsu profesionālās jomas informāciju, kas sniegta publiskajos un plaši izmantojamajos karjeras portālos (piem., LinkedIn, CV-Online) vai izmantojot jūsu drauga vai paziņas rekomendāciju.

Saņemam jūsu piekrišanu, kad nolemjat atsūtīt mums savu CV vai citus dokumentus(VDAR 6. p. 1 (a))

Esam likumīgi ieinteresēti atlasīt piemērotāko kandidātu brīvajai darbavietai (VDAR 6. p. 1 (f))

6 mēnešus pēc atlases beigām.

 • KAM ATKLĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS EEZ ROBEŽĀS UN ĀRPUS TĀM?

Jūsu personas datus nododam tikai uzticamām trešajām pusēm un tikai tiecoties īstenot personas datu apstrādes mērķus. Atbildot konkrēti, jūsu dati var tikt nodoti:

EEZ teritorijā:

 • Maksājumu operāciju apstrādātājam Paysera. Iepazīstieties ar tā datu aizsardzības politiku šeit;
 • Apdrošināšanas pakalpojuma sniedzējam. Ikreiz lūdzam jūsu piekrišanu nodot savus personas datus apdrošināšanas sabiedrībai apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas mērķu nodrošināšanai;  
 • Mailerlite (jaunumu lapu sūtīšanas platforma). Ar tās privātuma politiku varat iepazīties šeit;
 • Mūsu partneriem, kas sniedz informācijas tehnoloģiju, elektronisko sakaru, uzskaites, audita, juridiskos un citus pakalpojumus;
 • Valsts uzraudzības un tiesībsargājošajām institūcijām.

Ārpus EEZ teritorijas robežām:

 • Facebook, Inc. (ASV). Dati tiek uzglabāti saskaņā ar “Privacy Shield” programmu, par kuru izvērstāk varat palasīt šeit;
 • Google LLC (ASV). Dati tiek uzglabāti saskaņā ar “Privacy Shield” programmu, par kuru izvērstāk varat palasīt šeit.

Šiem visiem pakalpojumu sniedzējiem sniegsim tikai tik daudz jūsu personīgās informācijas, cik tas ir nepieciešams konkrētā pakalpojuma veikšanai.

 

 1. KĀ AIZSARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Apstrādājot un uzglabājot jūsu personas datus, mēs īstenojam organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, kuri nodrošinātu personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas to iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no nelikumīgas to apstrādes. Drošu “TrekTours” tīmekļa vietnes izmantošanu nodrošina viens no zināmākajiem pasaulē droša savienojuma SSL (angļu Secure Socket Layer) sertifikāts. Izmantojot SSL sertifikātu, informācija, kas tiek sūtīta starp lietotāja pārlūkprogrammu un “TrekTours” serveri, tiek šifrēta. Sertifikāta detaļas atradīsiet www.ssls.com.  

Lai arī mēs īstenojam visas attiecīgās darbības, lai aizsargātu jūsu informāciju, taču neviena tīmekļa vietne, internetā veiktā operācija, datoru sistēma vai vēl vairāk bezvadu savienojums nav pilnībā drošs. Un kaut arī mēs apņemamies pielikt visas pūles, lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs nevaram garantēt absolūtu drošību jūsu personas datiem, kas tiek nodoti mūsu platformā. Nododot jebkādu informāciju, jūs uzņematies arī risku, kas saistīts ar to nodošanu. Saņemot jūsu personas datus, atbilstoši tiem piemērosim stingras procedūras un drošības līdzekļus.

 

 1. JŪSU TIESĪBAS

Ikvienam datu subjektam, t. i., ikvienam no jums, kura dati mūsu darbībā tiek apstrādāti, ir tiesības:  

 • zināt (būt informētam) par savu personas datu apstrādi (VDAR 12.–14. pants)
 • iepazīties ar to, kuri personas dati tiek apstrādāti (VDAR 15. pants)
 • pieprasīt, lai tiktu izlaboti neprecīzi dati, kas saistīti ar jums (VDAR 16. pants)
 • pieprasīt, lai tiktu izdzēsti ar jums saistīti personas dati (“tiesības būt aizmirstam”) (VDAR 17. pants)

Uzmanību! Tiesības būt aizmirstam ir spēkā tikai tad, ja to var pamatot ar vienu no šiem iemesliem:

  • personas dati vairs nav vajadzīgi, lai tiktu sasniegti mērķi, kuru dēļ tie tika ievākti vai kā citādi apstrādāti; 
  • jūs atsaucat piekrišanu apstrādāt personas datus, ar kuru tiek pamatota datu apstrāde, un vairs nav cita pamatojuma apstrādāt datus;
  • jūs nepiekrītat datu apstrādei saskaņā ar VDAR 21. panta 1. daļu un nav augstāku likumīgu iemeslu apstrādāt datus. 
 • ierobežot datu apstrādi (VDAR 18. pants):  

Uzmanību! Tiesības ierobežot jūsu datu apstrādi jums ir tikai tad, ja:

  • personas dati nav precīzi; 
  • personas datu apstrāde ir nelikumīga, taču jūs nepiekrītat, lai dati tiktu izdzēsti; 
  • datu apstrādātājam vairs nav nepieciešamības apstrādāt personas datus savu mērķu sasniegšanai, taču to vajag jums, tiecoties iesniegt, izpildīt vai aizstāvēt tiesiskās prasības; 
  • Jūs iebilstat datu apstrādei saskaņā ar VDAR 21. panta 1. daļu, ja datu apstrādātāja likumīgie iemesli nav augstāki par jūsu iemesliem. 
 • pārcelt savus personas datus, ja datu apstrāde tiek pamatota ar piekrišanu vai līgumu un dati tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem (VDAR 20. pants);  
 • nepiekrist personas datu apstrādei tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar jūsu konkrēto gadījumu, kad dati tiek apstrādāti, cenšoties īstenot likumīgas datu pārvaldītāja vai trešās puses intereses, izņemot gadījumus, kad datu pārvaldītājs pierāda, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu, likumīgu iemeslu dēļ, kuri ir augstāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai cenšoties iesniegt, izpildīt vai aizstāvēt tiesiskās prasības (VDAR 21. pants).

Ja uzskatāt, ka VšĮ TrenkTuras nelikumīgi apstrādā jūsu personas datus vai neīsteno jūsu tiesības, jūs varat iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Viļņa, Lietuva, tālr. Nr. (8 5) 271 2804, 279 1445, e-pasts [email protected]).

Ja vairs nevēlaties, lai jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem vai jums ir jebkāds cits lūgums vai aizrādījums, kas saistīts ar jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, rakstiet mums uz e-pasta adresi  [email protected]

 

 1. TREŠO PUŠU TĪMEKĻA VIETNES, PAKALPOJUMI UN PRODUKTI MŪSU TĪMEKĻA VIETNĒS

Šajā tīmekļa vietnē var atrasties trešo pušu reklāmas baneri, norādes uz viņu tīmekļu vietnēm un pakalpojumiem, kuras mēs nekontrolējam, kā arī neatbildam par informācijas, kuru ir apkopojušas trešās puses, drošību un privātumu. Jums ir jāpārlasa privātuma nolikums, kas tiek piemērots trešo pušu tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem, kurus izmantojat.

 

 1. SĪKDATNES

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas obligātas, funkcionālas, mārketinga un statistikas sīkdatnes (angļu cookies), kas palīdz parādīt mūsu tīmekļa vietni, palīdz nodrošināt tās funkcionalitāti un ērtu navigāciju. Vairāk informācijas par to, kā darbojas sīkdatnes, varat atrast interneta vietnē www.cookiecentral.com

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota jūsu personīgajai identificēšanai, bet savāktos datus mēs kontrolējam. Šādas sīkdatnes var tikt izmantotas šeit norādīto mērķu sasniegšanai:

 • nodrošināt raitu un efektīvu tīmekļa vietnes darbību;
 • lai anonīmi ievāktu statistisko informāciju par to, kā un kādus ierakstus jūs aplūkojāt;
 • lai jūsu iestatījumi, kurus izvēlējāties apmeklējuma laikā un starp tiem, tiktu saglabāti;
 • lai mēs varētu apkopot uzticamu interneta vietnes izmantošanas informāciju, kas mums ļauj noteikt, vai vietne atbilst lietotāju vajadzībām un to attiecīgi pilnveidot.

 

 1. KĀ PĀRVALDĪT UN DZĒST SĪKDATNES

Kad izmantojat pārlūkprogrammu mūsu sniegtā satura sasniegšanai, vienmēr varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai tiktu pieņemtas visas sīkdatnes, tiktu atmetas visas sīkdatnes vai tiktu paziņots, kad sīkdatne tiek atsūtīta. Ikviena pārlūkprogramma ir atšķirīga, tādēļ, ja nezināt, kā mainīt sīkdatņu uzstādījumus, apskatiet tās rokasgrāmatas izvēlni. Jūsu ierīces operētājsistēmā var būt papildu sīkdatņu pārvaldītāji. Ja nevēlaties, lai informācija tiktu apkopota ar sīkdatņu palīdzību, izmantojiet daudzās pārlūkprogrammās esošo vienkāršo procedūru, kas ļauj jums atteikties no sīkdatņu izmantošanas. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā pārvaldīt sīkdatnes, apmeklējiet interneta adresi: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Mēs nesaistām apmeklētāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kuri ļauj identificēt apmeklētāju. Tas nozīmē, ka ikviena apmeklētāja apmeklējuma sesija tiks reģistrēta, taču “TrekTours” tīmekļa vietnes apmeklētājs paliks anonīms.         

Obligātās sīkdatnes un funkcionālās sīkdatnes ir nosacījums mūsu tīmekļa vietnes izmantošanai. Ja atteiksieties no šīm sīkdatnēm, nevaram garantēt, ka mūsu tīmekļa vietne darbosies, kad to apmeklēsiet. Jūs varat kontrolēt statistikas un mārketinga sīkdatņu izmantošanu, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus.

Mūsu tīmekļa vietnē var būt norādes arī uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju interneta vietnēm. Vēršam uzmanību uz to, ka mēs neesam atbildīgi par šādu interneta vietņu saturu vai to izmantotajiem privātuma nodrošināšanas principiem. Tādēļ, ja uzklikšķinājuši uz norādes, no mūsu tīmekļa vietnes nokļūsiet citās, tad jums atsevišķi būtu jāpainteresējas par šo vietņu Privātuma politiku. 

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes kategorija Sīkdatnes apraksts Sīkdatnes darbības laiks
NID Funkcionālā Atceras lietotāja izvēlētos iestatījumus (piemēram, valodas iestatījumus) un glabā tos ērtākai pārlūkošanai 6 mēneši
SITEXRF
EW4SITE
Obligātā POST XSRF aizsardzība;
Sesijas ID sīkdatne, izmantojama funkcionalitātes nodrošināšanai (piemēram, atgriešanās atpakaļ uz pēdējo saraksta vietu);
Līdz sesijas beigām
_fbp Mārketinga
“Facebook” mārketinga sīkdatnes, kas ļauj rādīt reklāmas tīmekļa vietnes apmeklētājiem saskaņā ar to, kuras lapas viņi apmeklēja un kādus produktus iegādājās.

Vairāk informācijas par “Facebook” sīkdatnēm:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Ja vēlaties izslēgt konkrēto sīkdatni, apmeklējiet šo lapu.
90 dienas
fr Mārketinga 90 dienas
ads/ga-audiences Mārketinga “Google” sīkdatne, kas apkopo informāciju par lietotāju uzvešanos tīmekļa vietnē Līdz sesijas beigām
tr Mārketinga Apkopo informāciju par lietotāju uzvešanos tīmekļa vietnē un tiek izmantota piedāvājumu optimizēšanai un piedāvāšanai “Facebook” tīklā Līdz sesijas beigām
_ga Statistikas
“Google Analytics” sīkdatnes izmantojamas speciāli tam, lai mēs varētu izvērtēt jūsu lietošanas paradumus attiecībā uz mūsu tīmekļa vietni. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas informācijas apkopošanai un atskaites sniegšanai sistēmā “Google”. Atskaite sniedz informāciju par tīmekļa vietnes izmantošanas statistiku, personīgi neidentificējot atsevišķus apmeklētājus.

Vairāk informācijas par šīm sīkdatnēm:
http://www.google.com/policies/privacy/partners/


Ja vēlaties izslēgt konkrētās sīkdatnes, apmeklējiet šo<ahref=”https: tools.google.com=”” dlpage=”” gaoptout”=”” style=”margin-bottom: 0px;”> lapu</ahref=”https:>.

2 gadi
_gat Statistikas 1 minūte
_gid Statistikas 24 stundas